DR LINDA VAN DER ZWAAN

Zorgcoördinator Vlietland CollegeLinda is zorgcoördinator en docent maatschappijleer op het Vlietland College te Leiden. Ze is gepromoveerd in sociale wetenschappen. Linda doet mee aan het SPIL-programma omdat ze ziet dat steeds meer kinderen last hebben van angsten en stress. Volgens haar is het ook belangrijk dat docenten zo vroeg mogelijk signaleren en herkennen dat er sprake is van angst. Leerlingen uiten hun angsten op verschillende manieren en ze wil graag helpen voorkomen dat deze kwetsbare leerlingen verkeerd begrepen worden.