Voor scholenWat is angst?

Angst is een normale en nuttige emotie, die je waarschuwt voor gevaar. Bij leren en jezelf ontwikkelen, hoort ook het aangaan van uitdagingen en soms het overwinnen van angsten. Voor sommigen leerlingen groeien angsten echter uit tot onneembare drempels en allesoverheersende problemen.

Wanneer iemand regelmatig zeer angstig is, deze angst buiten proporties is (en irreëel is), én flinke beperkingen geeft, die het leven sterk ontregelen, spreken we van een angststoornis.

Angstklachten zijn wereldwijd de meest voorkomende mentale problemen en ontstaan vaak al in de kindertijd. Deze klachten gaan meestal niet vanzelf over en kunnen onbehandeld leiden tot eenzaamheid, andere psychische stoornissen, middelenmisbruik, sociale problemen, verslechterde schoolprestaties of schooluitval.

Angstklachten worden vaak niet tijdig herkend, omdat ze zich uiten in lichamelijke klachten, teruggetrokken gedrag, of juist in andere gedragsproblemen of schoolweigering, waarbij niet altijd aan onderliggende angsten gedacht wordt. Wanneer jeugdigen pas hulp krijgen op het moment dat klachten escaleren, is vaak een langdurig en kostbaar behandeltraject nodig, waarvoor bovendien lange wachtlijsten zijn. Bij vroegtijdig ingrijpen, kunnen de meeste angstklachten echter goed verholpen worden met bewezen effectieve interventies.


Waar vind ik meer informatie?

Veel organisaties bieden informatie of ondersteuning voor scholen m.b.t. angst bij leerlingen. Het overzicht hieronder vullen wij de komende tijd verder aan.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum KJP biedt informatie voor scholen over angst, wat de school kan doen om het te signaleren, en hoe te reageren.

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Het NCJ richt zich vooral op professionals binnen de jeugdgezondheidszorg en deelt o.a. richtlijnen over signalering, ondersteuning en toeleiding naar de juiste zorg. Voor zorgmederwerkers in en om school biedt deze samenvattingskaart een handig overzicht.

Nederlands Jeugdinstituut

Het NJI biedt algemene uitgebreide informatie over angst, verschillende angststoornissen en risicofactoren.

Artikelen, filmpjes, podcasts, radio-uitzendingen en meer…

NPO Radio 1 verdiepte zich in de talkshow Spraakmakers een week lang in angst bij kinderen. Hoe ontwikkelen angsten zich, wat is de impact op een kind en zijn omgeving en hoe pak je angstklachten aan?

Radio LEF (Leiden Education Fieldlab) maakte een podcast over het SPIL-programma: luister hier.

Ellin Simon & Petra Butler schreven voor vakblad ‘Beter Begeleiden’ (LBBO) een helder artikel over angst bij leerlingen met tips voor leraren.


Wat kan het Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd voor mij betekenen?

Hulplijn

Vanaf 1 februari 2021 biedt het Kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd een telefonische hulplijn voor leraren en zorgmedewerkers in en rond de school. Zij kunnen bellen met vragen over angst bij leerlingen, zoals: hoe herken je angst? Wat kun je doen in de klas? Waar kan een leerling passende hulp krijgen?

We zijn bereikbaar op 071 527 5464 en houden open spreekuren op werkdagen van 9:00-17:00u. Je kunt dan bellen voor korte vragen (max 10 min).

Wil je een vraag of kwestie voorleggen die meer tijd vergt? Dan kun je op dezelfde dagen een aparte afspraak met ons inplannen van een half uur. Bel hiervoor tijdens het open spreekuur of stuur een e-mail naar kas@fsw.leidenuniv.nl.

Natuurlijk kun je je vragen ook per e-mail aan ons voorleggen!


Presentaties

Wij verzorgen korte presentaties (10-15 min) over angst bij leerlingen en over ons aanbod, voor schoolteams of andere organisaties betrokken bij de zorg voor leerlingen. Interesse? Mail naar kas@fsw.leidenuniv.nl.


Workshops

Vanaf het voorjaar 2021 organiseren we met enige regelmatig workshops voor leraren, IB’ers en ondersteuningscoördinatoren. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de data en meer informatie, of maak je interesse alvast kenbaar via kas@fsw.leidenuniv.nl.

PROF. MICHIEL WESTENBERG

Afdelingshoofd

DR. ANIKA BEXKENS

Hoofd zorg & preventie

DR. ANKE KLEIN

Hoofd onderzoek & ontwikkeling